Всеукраїнська громадська організація Центр – «Розвиток демократії»

Всеукраїнська громадська організація  Центр – «Розвиток демократії»

Всеукраїнська громадська організація Центр – «Розвиток демократії»

Основна діяльність: просвітницька, миротворча.

Коротко про історію створення:

  • Організацію створено у 2003 році;
  • Голова організації: Елла Ламах.

Мета організації – формування громадянського суспільства та верховенства права в Україні, розвитку потенціалу жінок і чоловіків, дівчат та хлопчиків, розповсюдженню знань і захисту прав людини, поширенню демократичних практик, сучасних підходів публічного управління.

 Центр має наступні напрямки роботи:

  • Представлення та відстоювання інтересів членів громад на національному рівні за напрямами «Гендерна політика, захист прав жінок та протидія насильству», «Створення системи соціальних послуг для вразливих груп населення»;
  • Робота з дітьми та молоддю, освітянами з публічних дебатів, практичного права;
  • Освіта для державних службовців з гендерної політики;
  • Просвітницькі заходи для протидії торгівлі людьми;
  • Реалізація порядку денного «Жінка. Мир. Безпека».

Проєкти, що реалізовані:

  • Проєкт «Посилення ролі організацій громадянського суспільства (ОГС) у програмі демократичних реформ з врахуванням заключних зауважень CEDAW направлено на інтеграцію гендерного підходу в реформи, що реалізуються на рівні областей, міст та районів.

Проєкт «Місцеві, національні та регіональні стратегії поліпшення впровадження Резолюції Ради Безпеки ООН №1325 у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Молдові та Україні».

Реалізувався спільно з Глобальною мережею жінок-миротворок (ГМЖМ/GNWP), у межах програми Міжнародної мережі дії громадянського суспільства (ICAN), котрі активно сприяють повному та дієвому впровадженню резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно жінок, миру і безпеки.

Результат реалізації проєкту:

1. Опис і аналіз миротворчих ініціатив включав у себе огляд документів, дискусії у форматі фокус-груп та інтерв’ю з ключовими постатями в уряді, представництвах ООН, громадянському суспільстві та з іншими зацікавленими сторонами, щоб визначити, які програми і проєкти з питань жінок, миру і безпеки діють нині, які їхні цілі і території охоплення. Звіт за результатами аналізу допоможе  визначити  пріоритети і  методи  для майбутніх стратегій.

2. Локалізація Резолюцій РБ ООН № 1325 та 1820. У співпраці з партнерськими організаціями громадянського суспільства, розроблено модулі для заходів з локалізації і проведено тренінги у Львівській та Херсонській областях.

3. Національна Майстерня з Національного плану дій (НПД) проводилась для презентації Резолюцій РБ ООН № 1325 та 1820, відповідних регіональних політик (Комплексний підхід ЄС та Гендерний план дій ЄС), а також як вони координуються із національними політиками та урядовими зобов’язаннями.

 4. Національна Майстерня для ЗМІ з Резолюції РБ ООН № 1325.