Контакт Членкиня Правління

Адреса:

вул. Мечникова, буд. 16, оф. 5
м. Київ
01133
Україна

E-mail:

gonyukova@ukr.net

Мобільний:

+380 (50) 931-17-29 http://ddc.org.ua

Інша інформація

Інша інформація:

Доктор наук з державного управління,
професор кафедри державної політики та суспільного розвитку
Національної академії державного управління при Президентові України