Навчальна програма «Кампанії адвокації з урахуванням ґендерної політики, прав жінок та дівчат»

ВГО ЦЕНТР «РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ»

ПРОЕКТ
Посилення ролі організацій громадянського суспільства (ОГС) у просуванні демократичних реформ з врахуванням заключних зауважень CEDAW

Навчальна програма «Кампанії адвокації з урахуванням ґендерної політики, прав жінок та дівчат»

м.Чернігів, 13-15 березня 2018

Адреса проведення: ресторан «Падішах» кімната для тренінгів, просп. Перемоги, 62

Поселення для іногородніх: Готель «Україна», просп. Миру, 33

ЧасЗміст
09:30 – 10:00Реєстрація та вітальна кава
10:00 – 10:40Вступна частина. Мета навчальної програми. Прийняття правил. Знайомство. Очікування
10:40 – 11:30Лідерство. Права людини
11:30 – 11.50Перерва на каву
11:50 – 12:30Ґендерна рівність, права жінок.
Цілі Сталого Розвитку: Україна. Вимоги впровадження ефективних практик.
12:30 – 13:00Загальна характеристика ОГС. Визначення ОГС. Місія ОГС. Встановлення пріоритетів діяльності ОГС
13:00 – 14:00Обід
14:00 – 15:00Продовження: Загальна характеристика ОГС. Визначення ОГС. Місія ОГС. Встановлення пріоритетів діяльності ОГС
15:00 – 15:30Забезпечення гендерної рівності та дотримання права жінок, як наскрізна складова діяльності ОГС
15.30 – 16:30Визначення команди. Якості, які повинна мати команда
16:30 – 16:50Перерва на каву
16:50 – 17:20Роль лідера в діяльності ОГС
17:20 – 17:45Життєздатність ОГС
17.45 – 18:00Підбиття підсумків
ЧасЗміст
09:00 – 09:15Огляд попереднього дня
09:15 – 09:45Громадянське суспільство. Форми участі громадян у розробці нормативно-правових документів
09:45 – 10:25Кампанії адвокації. Інституційні зміни як результат таких кампаній
10:25 – 10:45Основні структурні елементи кампанії адвокації
10:45 – 11:00Аналіз проблеми і його складові з урахуванням ґендерного компоненту
11:00 – 11:15Перерва на каву
11.15 – 11.45Вибір і формування мети кампанії.SMART – аналіз
11:45 – 13:00Аналіз політики органів влади. Ґендерна політика. Міжнародні зобов’язання України та національне законодавство
13:00 – 14:00Обід
14:00 – 16:00Процес прийняття рішень.
Розробка програм, планів дій з врахуванням заключних зауважень CEDAW
16:00 – 16.15Перерва на каву
16:15 – 17:00Учасники кампанії і взаємодія між ними. Аналіз гравців поля
17:00 – 17:15Ресурси, необхідні для ведення кампанії. Аналіз вигід і витрат
17:15 – 17:45Прихильники і опоненти. Створення коаліцій і мереж
17:45 – 18:00Підбиття підсумків
ЧасЗміст
9:00 – 9:15Огляд попереднього дня
9:15 – 9:35Інструменти кампанії адвокації. Лобіювання
9:35 – 10:00Принципи вибору тактики кампанії та створення стратегічного плану кампанії
10:00 – 11:00Інформаційна діяльність в ході кампанії. Законодавчі основи доступу до інформації. Основні принципи роботи із ЗМІ
11:00 – 11:15Перерва на каву
11:15 – 12:00Створення інформаційного повідомлення «Заклик до дії»
12.00 – 13:00Процес переконання
13:00 – 14:00Обід
14:00 – 15:00Розробка стратегічних планів кампаній з включенням рекомендацій СEDAW в місцеві політики
15:00 – 16:00Продовження роботи. Презентація стратегічних планів. Обговорення та можливе корегування
16:00 – 16.15Перерва на каву
16:15 – 16:45Оцінка результатів. Подальші плани
16:45 – 17:15Підбиття підсумків
Tags: No tags

Comments are closed.