ВГО «Центр – Розвиток демократії» спільно з Глобальною мережею жінок-миротворок (ГМЖМ/GNWP), розпочав реалізацію проекту «Місцеві, національні та регіональні стратегії поліпшення впровадження Резолюції Ради безпеки ООН № 1325 в Арменії, Азербайджані, Грузії, Молдові та Україні». Проект в Україні допомагає місцевим громадам проаналізували політики та дії урядів, громадського руху, щоб з’ясувати, як вони сприяють чи заважають впровадженню НПД для виконання Резолюції Ради безпеки ООН № 1325 та відповідних резолюцій РБ ООН.

Цілі проекту:

  • Поширити обізнаність та розуміння Резолюцій РБ ООН 1325 та 1820 та відповідних міжнародних документів і національної політики серед державних службовців місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування релігійних лідерів та громадських організацій;
  • Заохотити ширшу міжгалузеву співпрацю з впровадження Резолюцій РБ ООН 1325 та 1820 та відповідного НПД серед організацій громадянського суспільства, державних установ, регіональних організацій, представництв ООН та інших зацікавлених сторін.

Запланована діяльність:

  1. Аналіз миротворчих ініціатив. За цим напрямом виконуватиметься пункт №10 «Оцінка впливу та ефективності впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року» Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. Планується опитати представників органів виконавчої влади та лідерів громадських організацій на національному рівні та у Львівській і Херсонській областях. Термін виконання жовтень-листопад 2017 року.
  2. Національна Майстерня для ЗМІ з Резолюції РБ ООН № 1325 (пункт №7 «Запобігання та протидія насильству щодо жінок», завдання 4 «проведення навчань для представників засобів масової інформації та мас-медіа щодо інструментів формування у суспільстві толерантності, культури миру та протидії гендерно-зумовленому насильству»). Національного плану дій). Мета заходу – надати знання та розробити модулі для майстерні з тематики жінок, миру і безпеки для представників преси, радіо та телебачення, продюсерів. Очікується, що представники/ці ЗМІ висвітлюватимуть цю тему і надалі. Термін проведення – початок грудня 2017 року.
  3. Локалізація Резолюцій РБ ООН 1325 та 1820. (пункт №3 “Координація діяльності суб’єктів взаємодії, які працюють над впровадження м резолюції Ради Безпеки ООН 1325”; завдання 1) «активізація діяльності регіональних міжвідомчих координаційних рад з питань запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми з метою розгляду на них питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325»; завдання 2) «забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325та координації між суб’єктами взаємодії, які працюють над впровадження м резолюції», пункт №4. “Організація фахової підготовки кадрів”, пункт №5 “Розширення участі жінок у розбудові та встановленні миру, формуванні культури миру” Національного плану дій). Семінари проводитимуться у Львівській та Херсонській областях для представників/ць обласної та місцевої влади, організацій громадянського суспільства, ВПО, місцевої поліції, армії, ЗМІ (по 20 осіб у кожній з областей). Розглядатимуться поняття гендеру, аналізу конфлікту, Резолюції РБ ООН № 1325, 1820 та відповідні інші резолюції, Пріоритетом для розгляду є належне керування сталим розвитком та миром і безпекою. Термін виконання – лютий -березень 2018 року.
  4. Національна Майстерня з Національного плану дій (НПД). (пункт №3 “Координація діяльності суб’єктів взаємодії, які працюють над впровадження м резолюції Ради Безпеки ООН 1325”; завдання 1) «активізація діяльності регіональних міжвідомчих координаційних рад з питань запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми з метою розгляду на них питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325»; завдання 2) «забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325та координації між суб’єктами взаємодії, які працюють над впровадження м резолюції», пункт №4. “Організація фахової підготовки кадрів”, пункт №5 “Розширення участі жінок у розбудові та встановленні миру, формуванні культури миру” Національного плану дій). У тісній співпраці з партнерськими організаціями громадянського суспільства, розроблятиметься модуль (методичні рекомендації) з виконання на місцевому рівні НПД для підтримки та підвищення ефективності впровадження і розробки дорожної карти реалізації НПД з чітким визначенням строків та індикаторами виконання (При можливості з використанням інструменту гендерного бюджетування. Термін проведення – лютий – березень 2018 р.

Будемо раді всім зацікавленим організаціям, що бажають долучитися чи погодити спільне проведення заходів. Для обговорення кожного із заходів проекту пропонуємо скласти і обговорити спільний план дій та направити відповідні листи до інституцій/організацій – виконавців/співвиконавців НПД 1325. Реалізація проекту фінансуватиметься ВГО «Центр – Розвиток демократії» за підтримки Глобальної мережі жінок-миротворок (ГМЖМ/GNWP) та уряду Австрії.

Координаторки проекту:
Елла Ламах, (063) 221-91-92
Марія Дмитрієва, (063) 100-37-51