Проект “Посилення ролі організацій громадянського суспільства (ОГС) у просуванні демократичних реформ з врахуванням заключних зауважень CEDAW”

Проект реалізується за фінансової підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Його метою є посилення ролі ОГС Черкаської та Чернігівської областей у просуванні демократичних реформ та прав людини з урахуванням гендерного компоненту та заключних зауважень до восьмої періодичної доповіді України Комітету Організації Об’єднаних Націй з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (надалі – зауваження CEDAW), шляхом впливу на розробку політики органами влади та прийняття рішень на всіх рівнях.

Завданням проекту є навчання ОГС Черкаської та Чернігівської областей з питань гендерної політики, прав жінок та дівчат, надання знань та вироблення навичок в ОГС з розробки та впровадження кампаній адвокації.

Участь та вплив коаліцій з ОГС у цих областях на процеси розробки та прийняття рішень органами влади та місцевого самоврядування, результатами яких стане прийняття нормативно-правових актів обласних/місцевих рівнів з врахуванням заключних зауважень CEDAW.

 Заходи за проектом

  1. Організація та проведення навчальної програми “Кампанії адвокації з урахуванням гендерної політики та прав дівчат і жінок” для лідерок та лідерів 48 ОГС в двох областях України (по 24 в кожній).
  2. Створення команд/коаліцій з навчених ОГС у кожній з двох областей задля ефективного впровадження кампаній адвокації та врахування зауважень CEDAW при розробці та затвердженні нормативно-правових актів органами державної влади та місцевого самоврядування.
  3. Проведення адвокаційних кампаній у Черкаській та Чернігівській областях коаліціями ОГС, результатом яких буде удосконалення (доповнення, внесення змін) до існуючих нормативно-правових документів чи розроблення нових з урахуванням зауважень CEDAW.
  4. Інформування широкої громадськості про результати впровадження кампаній адвокації.

Проект передбачає комплексний підхід до посилення ролі ОГС у просуванні демократичних реформ та прав людини, а саме, поєднання теоретичного навчання з практичною діяльністю, завдяки закріпленню набутих теоретичних знань, наданих ОГС в ході цієї діяльності ресурсної підтримки.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment