ВГО Центр “Розвиток демократії” (далі – Центр) є наступником міської громадської організації “Інформаційно-методичний центр “Дебати””, яка працювала для молоді та з молоддю за освітніми програмами “Дебати”, “Практичне право”, та “Юридичні клініки”. В результаті розширення напрямів роботи, було вирішено створити всеукраїнського рівня організацію. Центр “Розвиток демократії” започатковано у 2003 році з метою створити основи для формування громадянського суспільства та верховенства права в Україні, шляхом сприяння особистому розвитку жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, та допомогти людям стати активними і відповідальними громадянами своєї країни.

Центр сприяє розповсюдженню знань із захисту прав людини, поширенню демократичних практик, сучасних підходів публічного управління; формуванню нового освітнього підходу за темами: “Гнучка демократія та управління кризами”, “Ґендерна політика, створення ґендерно чутливих послуг”, “Права людини”. У своїй діяльності Центр використовує різні освітні інструменти програм “Дебати”, “Практичне право”, проводить тренінги, семінари, вистави, фестивалі, дебатні турніри, громадські слухання тощо. Центр має наступні напрями роботи:

  1. Представлення та відстоювання інтересів членів громад на національному рівні за напрямами “Ґендерна політика, захист права жінок та протидія насильству”, “Створення системи соціальних послуг для вразливих груп населення”. Моніторинг прийняття рішень у зазначених темах.
  2. Робота з місцевими громадами, громадськими організаціями місцевого рівня для захисту їхніх прав громад, створення адресних послуг населенню, надання освітніх послуг зі стратегічного планування, проектного менеджменту.
  3. Робота з дітьми та молоддю, освітянами, з публічних дебатів, практичного права. Організація дебатних клубів, турнірів, громадських слухань за участю дітей та молоді.
  4. Освіта для державних службовців з проектного менеджменту, гнучкої демократії / управління кризами.
  5. Втілення Національного плану дій “Жінки. Мир. Безпека” в рамках Резолюції Ради Безпеки ООН, втілення рекомендацій Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) та моніторинг прийняття рішень з цих питань.

Організація має компетенцію та досвід в реалізації проектів, підтриманих міжнародними донорами, такими як ПРООН, ЮНІСЕФ, Агенція США з Розвитку, MATRA, королівство Нідерланди, НАТО, ОБСЄ та іншими. Добірка тем, що розглядалися в цих проектах, свідчить про мультидисциплінарний та наскрізний характер роботи Центру, як одну з ключових його особливостей. У ході своєї роботи, організація встановила контакти та налагодила співпрацю з рядом державних та неурядових організацій, місцевою владою, академічними установами, різними гілками влади.

Центр є членом мережі “Стоп насильство”, Ґендерної Стратегічної Платформи, та співпрацює з неурядовими організаціями з реалізації проектів у соціальній сфері. Це одна з наших ключових переваг: ми реалізуємо стабільні проекти, які інші НУО підхоплюють та реалізують на своїх рівнях.

Центр “Розвиток демократії” має партнерів міжнародного рівня:

PBLQ ROI, Голландський інститут державного управління, проводить навчання та надає консультації, зосереджуючись на підвищенні професійного рівня державних службовців Нідерландів та працівників державного сектору центральних, регіональних та місцевих органів влади. PBLQ ROI було засновано в 1973 році в складі Міністерства внутрішніх справ, а денаціоналізовано в 1993 році, що стало успішним кроком. Незважаючи на те, що PBLQ ROI давно не входить до складу уряду, він як і раніше лишається основним організатором підготовки державних службовців Голландії, з безпосереднім зв’язком із управлінням. Він співпрацює з міністерствами та органами місцевого самоврядування Нідерландів на їх шляху до модернізації державної служби, і залучає свою багаторічну практику розвитку і укріплення потенціалу центральних та місцевих органів влади, а також багаторічний досвід роботи в країнах з перехідною економікою.

“Жінки у війні”, заснована і очолювана франко-британською соціологинею, фахівчинею з ґендеру у збройних конфліктах, правозахисницею, доктором Керол Манн, є незалежною неурядовою організацією, зареєстрованою відповідно до французького закону про благодійність 1901 року, зареєстрована в Парижі у лютому 2008. Розташована в Парижі, вона має філії в Сараєво і Бейруті. Вона є академічним відгалуженням гуманітарної асоціації Femaid, яка працює в зонах бойових дій починаючи з 2000 року, зокрема, в Боснії, Афганістані, Пакистані та Демократичній Республіці Конґо, над проектами в галузях охорони здоров’я та освіти. Будучи аналітичним центром, вона об’єднує молодих феміністичних науковиць та активісток, зокрема, в зонах конфліктів, котрі розглядають академічне дослідження не як самоціль, а як засіб переосмислення традиційних ґендерних ролей під час воєн і конфліктів, через аналіз минулого й сьогодення, вивчаючи низовий досвід.

Глобальна Мережа Жінок Миротворок (GNWP), програма Міжнародної мережі дій громадянського суспільства (ICAN), являє собою коаліцію жіночих груп та інших організацій громадянського суспільства з країн Африки, Азії та Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Східної та Західної Європи, та Західної Азії – в основному, з країн, охоплених конфліктами – які беруть активну участь в адвокації та заходах з повного та ефективного втілення резолюцій Ради Безпеки ООН щодо жінок, миру та безпеки.

Інститут міжнародних відносин (IAI) Риму у співпраці з Центром має намір організувати в Києві Робочу групу з перспективного дослідження (ARW), присвяченого Резолюції РБ ООН 1325 в Україні, покликану обміркувати та обговорити наступні теми: Сприяння багатовимірному підходу до безпеки, що виходить за межі суто військових аспектів та передбачає економічний розвиток, соціальну справедливість, захист навколишнього середовища, демократизацію, роззброєння, повагу до прав людини і верховенство права, та бере до уваги неспівмірний вплив конфліктів і відсутності безпеки на жінок і дівчат; Обговорення можливих шляхів збільшення кількості жінок, що беруть участь у запобіганні та врегулюванні конфліктів та розбудові миру, та посилення їх ролі; Підтримка включення низових жіночих організацій, асоціацій та груп в процеси планування і втілення ґендерно-чутливих стратегій вирішення завдань безпеки в рамках трансатлантичної політики безпеки та оборони.