Протидія експлуатації проституції – Закони та конвенції

Закони і конвенції

1. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162

2. Резолюція Європейського Парламенту від 26 лютого 2014 року про сексуальну експлуатацію та проституцію та її вплив на ґендерну рівність (2013/2103 (INI)): https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+XML+V0//EN

3. Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи №1983 (2014 року) про проституцію, торгівлю людьми і сучасне рабство в Європі: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20716

4. Збірка витягів з міжнародних документів із закликами про протидію попиту: https://drive.google.com/file/d/1nGz6wfwlmjYubInN0jWAAbPSg8zbp4HQ/view?usp=sharing

5. Рекомендації Верховній Раді України та Кабінету Міністрів стосовно змін в українське законодавство: впровадження Шведської моделі на виконання міжнародних зобов’язань України з питань протидії торгівлі людьми: https://drive.google.com/file/d/1PNhbukQqjOPZ1Lzj4lERug-kSVctnTy_/view?usp=sharing

6. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858

7. Протокол від 15 листопада 2000 року про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, та покарання за неї, що доповнює ратифіковану Україною Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791

8. Огляд французького Закону про підсилення боротьби з системою проституції та допомоги проституйованим особам, Грегуар Тері, CAP: https://drive.google.com/file/d/14VLbQVCpxAbdYf3-udWqIQMiApYHxGs0/view?usp=sharing

9. Порівняння правових моделей (сфера проституції): https://drive.google.com/file/d/1ZxyO7IsoTlhQlijUDdc5cd3GPNWmAlre/view?usp=sharing

10. Законодавство Швеції: https://drive.google.com/file/d/1v9e3IHCvSbwweCVeZPlzvMpe9MoHWji-/view?usp=sharing

11. Глосарій термінів ООН: https://drive.google.com/file/d/16HqKXwo1Alya1VvsT3bDPlscQgMrjBHI/view?usp=sharing

12. Політика НАТО з повної заборони використання проституції: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_173038.htm

13. Презентація про законодавство: https://www.facebook.com/groups/femuanordicmodel/permalink/874959142710200/

14. Канадське законодавство стосовно проституції, презентація: https://drive.google.com/file/d/1iYDVq-pgMvE2uzOJIPXGxzOMPq8Bo3cv/view?usp=sharing

15. Про вступ в силу закону про криміналізацію клієнтів проституції в Ізраїлі: https://www.timesofisrael.com/seeking-prostitution-services-is-now-illegal-in-israel/

16. Заяви офіційних представників (Мінюст) Німеччини і Нідерландів, що легалізація не покращила життя жінок в проституції: http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-germany-a-902533-5.html

Tags: No tags

Comments are closed.