Звіт про результати дослідження: Огляд ініціатив миробудування в Україні

Метою цього звіту було описати поточні миробудівні ініціативи в Україні, щоб врахувати їх досвід у процесі локалізації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325, котрий, в свою чергу, передбачає просування колегіальних миробудівних стратегій на всіх рівнях суспільства та ширше залучення різних груп населення до розробки політик і до управління.

В цьому звіті пропонується контекст для розуміння викликів, що їх Україна має долати у сфері миробудування, і аналіз та оцінка поточних ініціатив, котрі впроваджуються в рамках Національного плану дій 1325, та прогалин в ньому, а також ширших суспільних проблем, котрі сповільнюють миробудівні процеси.

Національний план дій (НПД) 1325 є дороговказом, який визначає головні напрямки діяльності та встановлює головні віхи у впровадженні порядку денного «Жінки. Мир. Безпека». Він унаочнює відданість України її міжнародним зобов’язанням та є важливим кроком до сталого миру.

Методи аналізу включали огляд наявної літератури, інтерв’ю, фокус-групи. Дослідження проводилося з вересня по листопад 2017 року і переглянуто в березні 2018 року.

Зібрані дані дають підстави вважати, що НПД 1325 значно серйозніше був сприйнятий у силових відомствах, зокрема, у Міністерстві Оборони та Міністерстві Внутрішніх Справ, ніж у будь-якій іншій галузі. Більше того, дослідження показало, що в Міністерства Соціальної Політики, яке уповноважене координувати впровадження НПД, не вистачає для цього ресурсів та впливовості на інші міністерства.

У звіті описуються шляхи, якими в обраних для дослідження областях НПД 1325 впроваджується через обласні плани дій та місцеві плани дій. Згідно зібраних даних, в різних областях впровадження відбувається по-різному і значною мірою залежить від наявності ресурсів.

В звіті також розглядаються зацікавлені сторони, виконавці та партнери з державного сектору і з громадянського суспільства на рівні країни і регіонів, а також міжнародні донори та організації, залучені в процес впровадження НПД 1325.

Крім огляду впровадження, в звіті описуються прогалини у, власне, НПД 1325, які вимагають його перегляду і оновлення, зокрема, щоб включити нові цільові групи, які з’явилися за останні 4 роки через війну на Донбасі, такі як ветеранки, удови, волонтерки і доброволки, а також ключові цільові групи українського населення, як сільські жінки, які не згадуються у поточному варіанті в НПД, в першу чергу, через недостатню представленість на рівні прийняття рішень і серед громадянського суспільства.

Звіт завершує низка рекомендацій для успішнішого впровадження НПД 1325. Для цього потрібна глибша залученість і відданість з боку державних органів України та інституціоналізація миробудівних заходів на всіх рівнях. Для цього потрібні освіта та фінансування.

Короткий огляд дослідження: Огляд миробудівних ініціатив в Україні – 2017

Повний текст звіту про результати дослідження: Огляд ініціатив миробудування в Україні

Comments are closed.